rachunek uproszczony

Jeszce parę lat temu rachunki uproszczone wystawiali podatnicy VAT-u dla osób fizycznych nie będących VAT-owcami. To mocno komplikowało dokumentację wystawianą przez firmy i dlatego obecnie wszystkie na całe szczęście nie ma tego rozróżnienia i wszystkim wystawia się faktury VAT. Rachunek uproszczony przestał istnieć.

Czytaj więcej: rachunek uproszczony-

rachunek uproszczony

Do wystawiania faktur VAT są zobligowani jedynie podatnicy VAT czynni. Pozostali podatnicy posługują się rachunkiem uproszczonym.

Dokument ten jest dowodem dokonanej transakcji i tak jak na podstawie faktury VAT daje prawo do ubiegania się na jego podstawie do dochodzenia swoich praw przez nabywcę, a także w przypadku przedłużonego terminu płatności przez dostawcę usługi lub towaru.

Czytaj więcej: rachunek uproszczony